Υλικό Πληροφόρησης για τα Κέντρα Κοινότητας PDF Print E-mail

 

 

Υλικό Πληροφόρησης για τα Κέντρα Κοινότητας

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε σχετικό υλικό για την καλύτερη προβολή του έργου των Κέντρων Κοινότητας:

Εξωτερική Ταμπέλα

Οι προδιαγραφές για την κατασκευή της εξωτερικής επιγραφής του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου σας, βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.gospelcreative.com/projects/Community_Centers_Logotype_Spec.zip


Αφίσα

Η αφίσα εστιάζει στην έννοια της  «διασυνδεσιμότητας» που χαρακτηρίζει τα ΚΚ, αφενός μέσω της σύνδεσης του πολίτη με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αφετέρου μέσω των  πληροφοριακών συστημάτων  που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Επίσης. εστιάζει στα πολλά και διαφορετικά κοινά που αποτελούν εν δυνάμει ωφελούμενους των ΚΚ. Το μήνυμα είναι «Στηρίζουμε τον πολίτη, δυναμώνουμε την κοινωνία».

Το συνημμένο αρχείο εκτυπώνεται σε μέγεθος Α3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του (ΕΕ) 1303/2013 (συνημμένο: Αφίσα ΚΚ διασυνδεσιμότητα)


Παράλληλα, όποιο ΚΚ επιθυμεί να προσθέσει τα στοιχεία του και να δημιουργήσει τη δική του αφίσα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΣΕΚΤ, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση: http://posters2014-2020.esfhellas.gr/ και βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα μας, συνοδευόμενη με οδηγίες χρήσης, στο http://www.esfhellas.gr/el/Pages/posters.aspx.


Σε αυτή την περίπτωση, θα κάνει ένθεση στο τρίτο βήμα, στο πεδίο δικαιούχος το συνημμένο jpeg, ώστε να ενθέσει  το λογότυπο των ΚΚ στη μακέτα (συνημμένο: CMYK me fonto). Η ηλεκτρονική εφαρμογή επίσης θα εξυπηρετήσει τα ΚΚ που διαθέτουν Παράρτημα Ρομά ή Κέντρο Μεταναστών. Σας επισυνάπτουμε ένα σχετικό δείγμα αφίσας που δημιουργήσαμε από την εφαρμογή (συνημμένο: Aφίσα ΚΚ με Παράρτημα Ρομά).

Το  υλικό θα ολοκληρωθεί με το σχεδιασμό  φυλλαδίου, banner, animation.

 

Οδηγός για τα Κέντρα Κοινότητας.

 

Animation/ Ενημερωτική ταινία

Με υπότιτλους

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/0SzWJoEZwkz5lz3https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/xFrL7VzyGE8hQrV

Χωρίς υπότιτλους

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/7ohzUPCV8EDsvtu

 

Banners

 

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/DBES1L27g9WYOjm

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/NodTk0pec10TiEe

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/rYm4vjSHH3IKlqg

 

Φυλλάδιο

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/qdKyJ9Kj84zsaRS