Διαχειριστική Επάρκεια PDF Print E-mail

 

 

 

Έντυπα Διαχειριστκής Επάρκειας

 

Π1-ΑΙΤΗΣΗ

Π2-ΕΝΤΥΠΟ I

Π3-ΕΝΤΥΠΟ II

Π4-ΕΝΤΥΠΟ III

Π5-ΕΝΤΥΠΟ IV

Π6-ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

Π7-ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Π8-ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ

Π9-ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π10-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA ΥΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 28.5.10

 

 

Εγκύκλιος ΥΠΟΙΟ_4670-ΕΥΣ 551-010208

Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο _ Κωδικοποιημένη εγκύκλιος

ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (V.3)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ν 3614

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_10.05.08_v3

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 23 guests online