Πρόσκληση 46 : - ΘΠ 77 - Υποδομές φροντίδας παιδιών - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

 

 

 

 

Παράταση Υποβολής Προτάσεων

 

Στην Πρόσκληση με Κωδικό 46

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013»,

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 77 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»,

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την παράταση υποβολής των προτάσεων μέχρι 14/03/2012 στην Πρόσκληση, με Κωδικό 46 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας: 8  «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ», και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 77  «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών», διότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν καλύπτουν τον προϋπολογισμό της σχετικής πρόσκλησης.

 

Τα σχετικά αρχεία με την πρόσκληση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ/ΠΔΜ www.pepdym.gr.


Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24613-50931, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24613-50934, e-mail: gianpapa@ mou.gr.

 

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 34 guests online