ΕΔΑ_ΠΔΜ Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπής PDF Print E-mail
Thursday, 01 March 2012 10:56

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

 

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Πληροφορίες

:

Γραφείο Προϊσταμένου


Τηλέφωνο

:

24613-50903

 

Fax

:

24610-53969

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Κοζάνη29/02/2012

Αρ. Πρωτ.:566

 

 


ANAΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και μέλους με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίβλεψης και Παρακολούθησης του Παραλαβής του υποέργου 8 «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης στους τομείς Υγεία και Πρόνοια (Κ.Θ.Π. 76 και 79) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης προς την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2009-2010», του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής  ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013».

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 05 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα στελέχη της ΕΔΑ/ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ>18/οικ.21526/04.11.2011  εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

O Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

Last Updated on Thursday, 21 March 2013 10:48
 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 28 guests online