ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) PDF Print E-mail

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ 50100 ΚΟΖΑΝΗ

 

 

 

 

Κοζάνη, 29.02.2012
Αριθμ. Πρωτ. : 258


Πληροφορίες  :  Κατερίνα Κούτσιανου
Τηλέφωνο      :  24610  53996
Fax                :  24610 53991ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 1787/17.10.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της με αριθμ. πρωτ. 1967/17.11.2011 παράτασής της, για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης από το Περιφερειακό Ταμεία Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν αίτηση εγγραφής με την προσκόμιση του προφίλ της επιχείρησής τους για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για τις λειτουργικές ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου γενικότερα.       
Οι κατηγορίες με τις οποίες το Περιφερειακό Ταμείο θα ενισχύσει το Μητρώο Προμηθευτών του, ενδεικτικά αναφέρονται ως οι εξής :
•    Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (π.χ. γραφική ύλη, αναλώσιμα, Η/Υ, φωτοαντιγράφηση)
•    Yπηρεσίες παροχής  νομικών υπηρεσιών (Δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις)
•    Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης - παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων  αναπτυξιακών, ευρωπαϊκών, διακρατικών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων
•    Υπηρεσίες πληροφορικής, διαδικτύου και επικοινωνιών
•    Υπηρεσίες δημοσιότητας - προβολής και εκτυπώσεων
•    Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
•    Υπηρεσίες catering
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη με το προφίλ της επιχείρησης μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012, στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 3ος όροφος, Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη, υπόψη κ. Κατερίνας Κούτσιανου.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί :
•    στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (http://pta.pdm.gr),
•    στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(http://www.pdm.gov.gr),
•    στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(http://www.pepdym.gr)     και
•    στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής ΜακεδονίαςΟ Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Δακής

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 29 guests online