Ανακλήσεις Προσκλήσεων PDF Print E-mail

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»,Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 20: «Αυτοκινητόδρομοι» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 6764/08-09-2009    23η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23: «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 4451/11-06-2009   12η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23: «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 5579/14-07-2009   14η Πρόσκληση

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23: «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 5680/14-07-2009  15η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 56: «Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 5681/14-07-2009  16η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 56: «Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 5682/14-07-2009  17η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 58: «Προστασία και διατήρηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 7454/02-10-2009  27η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 59: «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 4449/11-06-2009  10η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 75: «Υποδομές Εκπαίδευσης» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 6430/27-08-2009  22η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 75: «Υποδομές Εκπαίδευσης» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 2110/13-05-2009  31η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 75: «Υποδομές Εκπαίδευσης» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 2109/13-05-2010  30η Πρόσκληση

 

 

Ανάκληση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 79: «Κοινωνικές Υποδομές» Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 4452/11-06-2009  13η Πρόσκληση

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 22 guests online