Ανάρτηση ανακοίνωσης δημόσιας κλήρωσης επιλογής Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών PDF Print E-mail

Κοζάνη 22/06/2012

Αρ. Πρωτ. 2233

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

Πληροφορίες

:

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλέφωνο

:

24613-50903

Fax

:

24610-53969

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ/ΠΔΜ χρονικής περιόδου 06/2012 – 06/2013.

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 26 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα στελέχη της ΕΔΑ/ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ>18/οικ.21526/04.11.2011  εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

 

 

O Προϊστάμενος της Υπηρεσίας


Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 25 guests online