Πρόσκληση - Ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά υπηρεσιακά στελέχη – εργαζόμενους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας PDF Print E-mail

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ 50100 ΚΟΖΑΝΗ

 

Κοζάνη, 30.08.2012

Αριθμ. Πρωτ. : 1410

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αφορά αποκλειστικά υπηρεσιακά στελέχη – εργαζόμενους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετιζόμενων με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καλεί τους συναδέλφους - εργαζόμενους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίες των σχετικών προγραμμάτων, να υποβάλλουν με e-mail αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται :

  • πληροφορίες που αφορούν σε υπηρεσιακές δράσεις σχετιζόμενες με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
  • κτήση πτυχίου ΠΕ/ΤΕ, μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου (κατά προτίμηση σχετικό με τεχνικές – οικονομικές σπουδές σχετιζόμενες με την επιχειρηματικότητα),
  • κτήση πτυχίου άριστης  γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, καθώς η επίσημη γλώσσα των προγραμμάτων είναι η αγγλική,
  • η διαθεσιμότητα υπηρεσιακού χρόνου εντός ωραρίου σε δεκαπενθήμερη βάση για ενασχόληση με τα προγράμματα καθώς και η μετάβαση στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για  συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας έργου.

 

Τα ανωτέρω να σταλούν ηλεκτρονικά έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2012 στο e-mail bkotoulas@pta.pdm.gr υπόψη του Δ/ντή κ. Βασιλείου Κωτούλα.

 Ο Διευθυντής


Βασίλειος Κωτούλας

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 10 guests online