Προκήρυξη του προγράμματος των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις PDF Print E-mail

 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»
Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ η οποία κατανέμεται στις Περιφέρειες. Το 70-80% των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20-30% νέες.
Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60%.
Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου - Υπηρεσιών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, μηχανημάτων, συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής και προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

  • από 30.000 έως 300.000 € για τον τομέα της Μεταποίησης
  • από 20.000 έως 300.000 €  για τον τομέα του Τουρισμού
  • από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο - Υπηρεσίες.


Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25/2/2013 και μέχρι τις 25/4/2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ( www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis )

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ


ΠΕΠ                                Περιφέρεια                                       Συνολικός π/υ
(Δ.Δ. σε ευρώ)    Μερίδιο για υφιστάμενες επιχειρήσεις    Μερίδιο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Aνατολική Μακεδονία- Θράκη    22.500.000    80%    20%
Κ. Μακεδονία     90.000.000    70%    30 %  
Δ. Μακεδονία    22.500.000    70%    30%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ
Ήπειρος     22.500.000    80%    20%
Στερεά Ελλάδα    18.000.000    70%    30%
Θεσσαλία     22.500.000    70%    30%   

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Ιόνια    22.500.000    80%    20%
Δ. Ελλάδα    22.500.000    70%    30%
Πελοπόννησος    22.500.000    70%    30%

ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Β. Αιγαίο     22.500.000    80%    20%
Ν. Αιγαίο     15.000.000    80%    20%
Kρήτη     22.500.000    80%    20%

ΑΤΤΙΚΗ
Αττική    130.500.000    80%    20%
Σύνολο         456.000.000

 

 

Download Files

Απόφαση πρόκλησης

Περίληψη προκήρυξης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 22 guests online