Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου "Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020" PDF Print E-mail
Tuesday, 26 February 2013 00:00

 

ΑΔΑ:BET67ΛΨ-3ΥΙ

 

Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου "Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020"

 


 

 

Αρχείο τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Στο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχουν οι παρακάτω αλλαγές.

 

Στο παράρτημα στην ενότητα εγγυητικών επιστολώνστο Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην 1η παράγραφο να αντικατασταθεί το " σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2012 Προκήρυξή σας." με " σύμφωνα με την υπ' αριθ. 852/26-2-2013 Προκήρυξή σας."

 

Στο παράρτημα στην ενότητα εγγυητικών επιστολώνστο Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην 1η παράγραφο να αντικατασταθεί το " (αρ. προκήρυξης. 12/2012)" με " (αρ. προκήρυξης. 852/26-2-2013)"

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 25 guests online