Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο "Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης έργων , διοικητικής υποστήριξης , επικοινωνίας - διαχείρισης ενεργειών διάδοσης και γραφιστικού σχεδιασμού - εκτύπωσης του υλικού δημοσιότητας του έργου ERCI PDF Print E-mail

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΚΧΨ-6ΡΙ

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο "Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης έργων , διοικητικής υποστήριξης , επικοινωνίας - διαχείρισης ενεργειών διάδοσης και γραφιστικού σχεδιασμού - εκτύπωσης του υλικού δημοσιότητας του έργου ERCIP , European River Corridor Improvement Plans (Ευρωπαικά Σχέδια Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρόμων ) .

 

Προϋπολογισμός : 72.570,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους


Αναθέτουσα Αρχή : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Αρχείο Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 28 guests online