Ανακοίνωσης δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020». PDF Print E-mail

 

 

 

 

Κοζάνη

21/03/2013

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

1229

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

 

Πληροφορίες

:

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλέφωνο

:

24613-50903

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ/ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτοκ. 852/ 26.02.2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΔΑ/ΠΔΜ, που αφορά στο Έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020».

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 26 Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της Επιτροπής μετέχουν τα αρμόδια στελέχη και οι Προϊστάμενοι της ΕΔΑ/ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04.11.2011  εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

 

O Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 12 guests online