Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέες ευκαιρίες στην απασχόληση» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Σχέδιο για την απασχόληση – Νέες ευκαιρίες» PDF Print E-mail

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέες ευκαιρίες στην απασχόληση»


στο πλαίσιο  υλοποίησης της πράξης

 

«Σχέδιο για την απασχόληση – Νέες ευκαιρίες»


η οποία εντάσσεται στη Δράση 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»  του  Ε.Π. «Απασχόληση Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΚΑΛΕΙ

  • τους ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
  • τους Νέους Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών)
  • τους Ασφαλισμένους  στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011

της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δ.Δ. Βοΐου, να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στις δράσεις του σχεδίου το οποίο αποσκοπεί στην κατάλληλη προετοιμασία τους και την εξασφάλιση  θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και στην διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, μέσα από ένα συνδυασμό δράσεων όπως κατάρτιση, επιμόρφωση, συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, δικτύωση κτλ.

 

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι είναι οι εξής :

 

α/α

Περιγραφή δράσης

Αριθμός ωφελουμένων

1

Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε γουνοποιητικές επιχειρήσεις διάρκειας 195 ωρών και τοποθέτηση σε θέσεις απασχόλησης

72

2

Υποστήριξη για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων (σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, συμβουλευτική υποστήριξη κατά την ίδρυση και την πρώτη περίοδο λειτουργίας, συμμετοχή σε δράσεις επιμόρφωσης)

30

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής:

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς : στα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών (Υπολοχαγού Διάκου 8 & Σοφοκλέους) από 9 έως 20  Μαΐου 2013 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9 έως 14:00 και 17:00 έως 20:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670 83380

Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Βοΐου: στα γραφεία του ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, Μακεδονομάχων και Ιωαννίδη 1, Σιάτιστα, από 9 έως 20  Μαΐου 2013 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9:30 έως 14:30, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2465022801

 

 

Η  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέες ευκαιρίες στην απασχόληση» δεσμεύεται να τηρήσει τους κανόνες μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των συμμετεχόντων/ωφελούμενων όπως επιβάλλεται σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Α.Σ.

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 21 guests online