Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ / ΠΔΜ χρονικής περιόδου 06/2013 – 06/2014 PDF Print E-mail

 

 

Κοζάνη    27 / 06 / 2013


Αρ. Πρωτ.:    - 3044 -Ταχ. Δ/νση       :   Ζ.Ε.Π. Κοζάνης         
Ταχ. Κώδικας    :   501 00 Κοζάνη        
Πληροφορίες    :   Γραφείο Προϊσταμένου        
Τηλέφωνο       :    24613-50903        
Fax                :    24610-53969        
E-mail             :     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it         

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( ΕΔΑ / ΠΔΜ ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ / ΠΔΜ χρονικής περιόδου 06/2013 – 06/2014.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 02 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου της ΕΔΑ / ΠΔΜ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα στελέχη της ΕΔΑ / ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024 / 2011 ( ΦΕΚ 226 / Α’ / 27.10.2011 ), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ. 18 / οικ. 21526 / 04.11.2011 εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ / ΠΔΜ (www.pepdym.gr).


O Προϊστάμενος της ΥπηρεσίαςΧαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 28 guests online