Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ / ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής που αφορά στο Έργο «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των πρ PDF Print E-mail

 

 

Κοζάνη    23 / 10 / 2013
Αρ. Πρωτ.:    - 5376 -

 


Ταχ. Δ/νση    :    Ζ.Ε.Π. Κοζάνης         
Ταχ. Κώδικας     :    501 00 Κοζάνη        
Πληροφορίες    :    Γραφείο Προϊσταμένου        
Τηλέφωνο    :    24613-50903        
Fax    :    24610-53969        
E-mail    :     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ / ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΔΑ / ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, στο πλαίσιο της με αριθμ. 4922 / 02.10.2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ, που αφορά στο Έργο «Τεχνική αξιολόγηση της ορθότητας και πληρότητας των μελετών και αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων πράξεων στους τομείς: Εκπαίδευση & Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)».
Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 25.10.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, στην Αίθουσα Συσκέψεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.
Στην κλήρωση μετέχουν τα αρμόδια στελέχη και οι Προϊστάμενοι της ΕΔΑ / ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το Νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή.
Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024 / 2011 ( ΦΕΚ 226 / τ. Α’ / 27.10.2011 ), όπως εξειδικεύεται με την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 04.11.2011 εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ / ΠΔΜ: www.pepdym.gr.
O Προϊστάμενος της ΕΔΑ / ΠΔΜΧαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 23 guests online