‘’Έκδοση νέων αρχείων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»’’ PDF Print E-mail

 

 

‘’Έκδοση νέων αρχείων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»’’


Εκδόθηκαν οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013».  Όλα τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα δείτε πατώντας τα παρακάτω ενεργά links αλλά και στο microsite του Προγράμματος: www.antagonistikotita.gr/pep μέσω του οποίου ενημερώνονται αυτόματα και όλες οι ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει το banner της Προκήρυξης.

 

 

 

 

1. Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης και Έγκρισης Χρηματοδότησης των Δυνητικά Εντασσόμενων Εργων στο Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

2. Υπουργική Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης Χρηματοδότησης των Έργων στο Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» που υλοποιούνται στο νησί της Ιθάκης

3. Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός Εφαρμογής και Παραρτημάτων του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

4. Καθορισμός παραδοτέων για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τα Παραρτήματα VII και XV του Οδηγού του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 28 guests online