Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης «Ανάρτηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΠΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020» PDF Print E-mail

 

 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) (Ταχ. Διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ηλίας Μουρατίδης, τηλ. Επικοινωνίας: 24610 53948) ως Αρχή Σχεδιασμού για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5.9.2006 (Β’ 1225) :

 

  1. I.            Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
    1. II.            Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

 

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται, επίσης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ/ΠΔΜ: www.pepdym.gr, στην ενότητα  «5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020».

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 27 guests online