Πρόσκληση σε Θεματική Ημερίδα Εργασίας για την Εξειδίκευση των Δράσεων του Τομέα της Αγροδιατροφής με τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας PDF Print E-mail

 

 

 

Κοζάνη 04/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 7751


Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης                                                             Προς
Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη                                    Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Πληροφορίες : Η. Μουρατίδης
Τηλέφωνο : 24613-50948
Fax : 24613-50969
E-mail : imouratidis@mou.g


 

 

Θέμα : Πρόσκληση σε Θεματική Ημερίδα Εργασίας για την Εξειδίκευση των Δράσεων του Τομέα της Αγροδιατροφής με τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

 


Σας προσκαλούμε στη Θεματική Ημερίδα Εργασίας, για την εξειδίκευση των δράσεων του τομέα της Αγροδιατροφής, με τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο
«Ιβερίς» στη Σιάτιστα, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015.


Την ημερίδα εργασίας διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης, για την εφαρμογή της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να
συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις ακόλουθες κατηγορίες:


1. Έρευνα – καινοτομία & νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση τροφίμων

2. Δικτύωση - Νέες Αγορές - Συνέργειες - Προώθηση

Στόχο της ημερίδας εργασίας αποτελεί η καταγραφή των προτάσεων και ιδεών σε θέματα έρευνας – καινοτομίας και νέων τεχνολογιών που αφορούν στη βελτίωση και ενίσχυση του τομέα της αγροδιατροφής, τα
οποία θα αποτελέσουν και το αντικείμενο των πρώτων προσκλήσεων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για την ενίσχυση των δράσεων με δικαιούχους τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα, στο πλαίσιο
της εφαρμογής της στρατηγικής της Περιφέρειας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3).


Με μέριμνα των ερευνητικών και συλλογικών επιχειρηματικών φορέων, παρακαλούμε να ενημερωθούν και να συμμετέχουν εκπρόσωποι από επιχειρηματικές υποδομές και δομές, επιχειρηματικά συνεργαζόμενα
σχήματα (clusters), ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής.

 

Ιδιαίτερη έμφαση παρακαλούμε να δοθεί στη συμμετοχή παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων,οικονομολόγων, νέων αγροτών και επαγγελματιών, νέων επιστημόνων και ομάδων επιχειρηματιών του τομέα
της αγροδιατροφής, καθώς επίσης και επιχειρηματιών που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης και εξειδίκευσης της περιοχής με δράσεις έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, που
θα συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων, συμμαχιών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρηματικών σχημάτων με βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.
Συνημμένα, σας αποστέλλουμε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.

 

Πληροφορίες σχετικά με τη θεματική ημερίδα εργασίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) http://www.pepdym.gr, στην ενότητα «5η Προγραμματική Περίοδος» και υποενότητα «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής ΜακεδονίαςΘεόδωρος Ι. Καρυπίδης


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online