ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΥΕ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013 PDF Print E-mail

 

Ετήσιοι Κατάλογοι Συμβάσεων πράξεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (Τ.Υ.Ε.) Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Μακεδονία - Θράκη 2007- 2013 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Υπηρεσία μας με βάση το άρθρο 8 της με αριθμ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 απόφασης του ΥΠ.ΟΙ.Ο. για τον «Καθορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους», υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της κατάλογο με τις συμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (Τ.Υ.Ε.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Μακεδονία - Θράκη 2007- 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Κατεβάστε:

  1. Κατάλογος Συμβάσεων έτους 2012
  2. Κατάλογος Συμβάσεων έτους 2013
  3. Κατάλογος Συμβάσεων έτους 2014
  4. Κατάλογος Συμβάσεων έτους 2015

 

Τελευταία Ενημέρωση την Πέμπτη, 29 Φεβ 2015