ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (MIS 5000007) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "  με (MIS 5000007)

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ .