Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων-Υπηρεσιών PDF Print E-mail

 

 

 

Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων-Υπηρεσιών

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναρτά τις Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών, σύμφωνα με το ΠΔ 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α) «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» και το Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α) (αρθρ. 9-14) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»

 

Κατεβάστε:

 

  1. Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – Υπηρεσιών έτους 2010.
  2. Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2011.
  3. Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2012.
  4. Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2013.
  5. Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2014.
  6. Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2015.

 

Τελευταία ενημέρωση στις 16 Μαρτίου 2016