Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PDF Print E-mail

 

 

 

 

1η Αναθεώρηση ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 (Έγκριση ΕΕ 06/12/2017)
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (1η Αναθεώρηση)
2. Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 (1η Αναθεώρηση)
3. Αναλυτική Δομή ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 (1η Αναθεώρηση)

 

1η Αναθεώρηση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (Έγκριση ΕΕ 06/12/2017)