ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΥΠΕΡΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΑΜΩΝΕΣ) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (MIS 5001595) PDF Print E-mail

Αρχείο Ένταξης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΥΠΕΡΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΑΜΩΝΕΣ) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5001595.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Επικαιροποίηση ως προς το χρονοδιάγραμμα και ως προς το οικονομικό αντικείμενο βάσει της υπογραφείσας σύμβασης.