Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ χρονικής περιόδου 07/2016 – 07/2017 PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

Κοζάνη

02.09.2016

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

3594

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

 

Πληροφορίες

:

Ανδρέας. Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνο

:

24613-50909

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

afilippopoulos @mou.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ χρονικής περιόδου 07/2016 – 07/2017.

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 07.09.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ, στο Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα στελέχη της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024 / 2011 ( ΦΕΚ 226 / Α’ / 27.10.2011 ), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ. 18 / οικ. 21526 / 04.11.2011 εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ


Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 33 guests online