"ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2020" (MIS 5001085) PDF Print E-mail

Αρχείο Απόφασης

 

1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  5001085 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2020

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ t ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ  ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.