"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ " (MIS 5000494) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

(Η τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα του 1ου υποέργου και το δείκτη εκροών Τ2105)

 

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000494.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Λόγω της έγκρισης της 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 20.06.2018 δημιουργήθηκε η ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης και λόγω έγκρισης του 4ου ΑΠΕ δημιουργείται η ανάγκη διόρθωσης του οικονομικού αντικειμένου (ως προς το ΦΠΑ), ώστε να είναι δυνατή η οικονομική τακτοποίηση της πράξης για την ολοκλήρωσή της.

 

3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000494.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Επεκτείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για να είναι δυνατή η αποπληρωμή του 1ου υποέργου και προστίθεται ο νέος δείκτης αποτελέσματος Τ2023.