"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ" (MIS 5001561) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5001561.


Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται λόγω:

1. Υποβολή ΤΔΠΠ λόγω επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος, δεικτών και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.