"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ" (MIS 5001561) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5001561.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται λόγω:

1. Υποβολή ΤΔΠΠ λόγω επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος, δεικτών και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5001561.

 

τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5001561.

Σύμφωνα με τον 4ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο της πράξης και απαιτείται τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της πράξης μόνο για την οικονομική τακτοποίηση του υποέργου 1 ( το φυσικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί).