"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ" (MIS 5002316) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ "5002316"

Αφορά την παράταση λειτουργίας της πράξης για τρία επί πλέον έτη, μέχρι 31-05-2023,με την ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.