"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ" (MIS 5002421) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ" με Κωδικό ΟΠΣ "5002421"

Αφορά την παράταση λειτουργίας της πράξης για τρία επί πλέον έτη, μέχρι 30-06-2023,με την ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.