"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" (MIS 5002329) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κέντρο Κοινότητας δήμου Καστοριάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5002329

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗ-ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ.