"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" (MIS 5002590) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" με Κωδικό ΟΠΣ "5002590"

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΩΣ 11-09-2023 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.