Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση της δράσης με τίτλο: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας» και της αντίστοιχης «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Μ PDF Print E-mail

 

 

 

Διακήρυξη

 

Παραρτήματα Ι & ΙΙ

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 33 guests online