"ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ" (MIS 5008047) PDF Print E-mail

 

 

Αρχείο Απόφασης Η Ορθή Επανάληψη αφορά την διόρθωση του κωδικού εναρίθμου ΠΔΕ

Αρχείο Απόφασης