"ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ" (MIS 5008047) PDF Print E-mail

 

 

Αρχείο Απόφασης Η Ορθή Επανάληψη αφορά την διόρθωση του κωδικού εναρίθμου ΠΔΕ

Αρχείο Απόφασης

τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ– ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5008047.

O Τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και το οικονομικό αντικείμενο της πράξης λόγω υπογραφής της σύμβασης του υποέργου 1 και προστίθεται ΕΦΑ Καστοριάς ως Εταίρος για την υλοποίηση του υποέργου 2 της πράξης.

 

Σαμαράς Ηλίας

Στέλεχος  Μονάδας Γ' : ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υπεύθυνος SERVER ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ - ΟΠΣ ΕΣΠΑ

(ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΔΕΠ)

WEB ADMIN ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.PEPDYM.GR INTRANET

- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ, 2ος όροφος, 501 00 Κοζάνη

' +30 24613 50907

7 +30 24610 53960, 53969

È +306984473454

* iliasama@mou.gr

" www.pepdym.gr

PrintEmail_Panagiotis