4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης PDF Print E-mail

 

4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ ΠΔΜ 2104-2020 και ετήσια εκδήλωση του #Europe in my Region

 

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ ΠΔΜ 2104-2020 στο νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Παράλληλα οργανώνεται η ετήσια εκδήλωση του #Europe in my Region, που θα γίνει την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στο νέο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, όπου θα γίνει η βράβευση των έργων των μαθητών που έλαβαν μέρος στο μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας, ζωγραφικής-σκίτσου, συγγραφής ιστορίας/λογοτεχνικής έκφρασης και πολυμεσικού έργου με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με θέμα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση του συνόλου των έργων των μαθητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Οι προσκλήσεις και το σχετικό υλικό τόσο για τη συνεδρίαση όσο και για την εκδήλωση #Europe in my Region θα σας αναρτηθούν στο επόμενο διάστημα.

Το σχετικό υλικό της συνεδρίασης θα περιέχεται στο Φάκελο της Συνεδρίασης ο οποίος θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

1. Πρόσκληση

2. Ημερήσια Διάταξη

3.  Δήλωση Συμμετοχής