Απόφαση για εγγραφή σε Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων PDF Print E-mail

 

 

 

 

Κοζάνη

04.07.2019

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

2210

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Μέλη Επιτροπής:

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνο

:

24613-50909

 

κ. Χαράλαμπο Κιουρτσίδη

Fax

:

24610-53969

 

κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Απόφαση για εγγραφή σε Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθ. 2556/24.06.2016 Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων&Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020,
  2. Τη με αριθ. 2953/18.07.2016Απόφαση Συγκρότησης ΕπιτροπήςΔιαχείρισης Καταλόγου Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ,
  3. Τη με αριθ. 1327/13.04.2017 Απόφαση - Πρόσκληση Τροποποίησης/Επικαιροποίησης εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,
  4. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων,

Αποφασίζει

τη διαγραφή τωνεγγεγραμμένων στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνωντης ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜγια την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020,όπως είχε καταρτισθεί έως 31.12.2018, δυνάμει του παραπάνω σχετικού 1.

Συνακόλουθα, εκκινείτε η διαδικασία ένταξης στον παραπάνω Κατάλογο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρονμόνο, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 της με αριθ. 1327/13.04.2017 (ΑΔΑ: 652Η7ΛΨ-ΕΚΨ) Απόφασης Πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Τροποποίησης/Επικαιροποίησης εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ προς ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερόμενων.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης

Αρχείο Απόφασης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 44 guests online