Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση της δράσης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Print

 

Κοζάνη                      23.05.2018

 

Αρ. Πρωτ.:                                1431

 

 

Αρχείο Ανάρτησης