Ομάδες Σχεδιασμού Print

 

 

 

01. Αποφάσεις

 

01. Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος

02α. Πρόσκληση Συγκρότησης Θεματικών Ομάδων Σχεδιασμού

02β. Πίνακας Εκπροσώπησης Φορέων στις Θεμ. Ομάδες Σχεδιασμού

03. Απόφαση Συγκρότησης Θεματικών Ομάδων Σχεδιασμού 23.08.2013

 

 

 

02. Αρχεία ΘΟΣ


Βασικά Κείμενα 09-09-2013


 

Θεματική Ομάδα 01 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Θεματική Ομάδα 02 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

Θεματική Ομάδα 03 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

Θεματική Ομάδα 04 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Θεματική Ομάδα 05 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Θεματική Ομάδα 06 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 

Θεματική Ομάδα 07 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

 

Θεματική Ομάδα 08 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Θεματική Ομάδα 09 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Θεματική Ομάδα 10 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ