Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 31/01/2021

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

329.319.061€


284 Ενταγμένες Πράξεις

111,8%

Image

168.724.830€


Συμβάσεις

57.3%

Image

98.119.214€


Πληρωμές

33.3%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image