Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2022

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

578.724.491€


3699 Ενταγμένες Πράξεις

196,5%

Image

379.494.294€


Συμβάσεις

128,9%

Image

205.968.355€


Πληρωμές

70,0%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image