Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 31/10/2021

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

482.910.628€


2093 Ενταγμένες Πράξεις

164,0%

Image

233.235.103€


Συμβάσεις

79,2%

Image

142.569.004€


Πληρωμές

48,4%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image