Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2022

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

548.748.151€


3647 Ενταγμένες Πράξεις

186,4%

Image

294.433.388€


Συμβάσεις

100,0%

Image

167.634.569€


Πληρωμές

56,9%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image