Image
Image
Image
Image
Image
Image
Όλα τα Νέα
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 31/08/2022

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

572.002.285€


3670 Ενταγμένες Πράξεις

194,3%

Image

299.313.864€


Συμβάσεις

101,7%

Image

175.660.726€


Πληρωμές

59,7%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image