Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2021

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

461.036.481€


2081 Ενταγμένες Πράξεις

156,6%

Image

228.031.830€


Συμβάσεις

77,4%

Image

138.295.646€


Πληρωμές

47,0%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image