Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 31/03/2021

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

377.815.716€


2018 Ενταγμένες Πράξεις

128,3%

Image

217.404.993€


Συμβάσεις

73.8%

Image

99.466.053€


Πληρωμές

33.8%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image