ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία"


iconfinder location 1585851ΖΕΠ Κοζάνης - 50100


iconfinder settings phone 326696

Τηλέφωνο : 2461 3 50900


iconfinder fax 1608694

FAX : 2461 3 50969


iconfinder office 55 809587

Email: infopepdym@gmail.com