Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι δράσεις αφορούν:

Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των δράσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο ΠΑΑ 2014-2020, στο σύνδεσμο:  http://www.agrotikianaptixi.gr/el

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έχει εκχωρηθεί με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών (pdf, 183 KB)

Απόφαση Ορισμού Δικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020 (pdf, 254 KB)

Προληπτικοί έλεγχοι, Οδηγίες και Παραρτήματα (Επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2018) (zip, 6.278 KB)

Υποχρεώσεις δημοσιότητας δικαιούχων δράσης αγροτικής οδοποιίας (zip, 1.283 KB)

Οδηγός Επικοινωνίας & Δημοσιότητας Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (pdf, 2,54 MB)

 

Προσκλήσεις - Τελευταία Ενημέρωση: 28/05/2020

Ημ/νία Έκδοσης

  Κωδικός  

 Τίτλος Πρόσκλησης 

 Προϋπ/σμός 

  Έναρξη  

  Λήξη  

   Αρχεία        
4/8/2017  86  Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική Γή και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις / Αγροτική Οδοποιία  2.000.000 15/9/2017  30/11/2017 

pdf 30 http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.pngpdf 30

 
20/9/2018  4.3.3/ΕΥΔΠ_86 (2η)  Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική Γή και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις / Αγροτική Οδοποιία  161.970,91  28/9/2018 12/11/2018  

pdf 30 http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.pngpdf 30

 27/09/2018  4.3.1/ΕΥΔΠ_86 (1η)  Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων  8.010.000 28/9/2018  6/5/2019 

pdf 30 http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.pngpdf 30pdf 30

28/5/2020 4.3.1/ΕΥΔΠ_86 (2η) Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων 5.830.000 1/6/2020 28/8/2020 pdf 30http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.png

 

Εντάξεις - Τελευταία Ενημέρωση: 03/07/2020

Ημ/νία Ένταξης

 MIS

Τίτλος Πράξης

Δικαιούχος

Προϋπ/σμός

(Επιλέξιμη ΔΔ)

Αρχεία

9/7/2018   0006188245  Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Πρόσβασης προς Κτηνοτροφικές Μονάδες Τ.Κ. Φελλίου  Δήμος Γρεβενών  240.000  pdf 30
10/12/2018   0011310266  Κατασκευή Τεχνικών Πρόσβασης Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου  Δήμος Δεσκάτης  240.000 pdf 30
 
 9/7/2018  0006182649  Αγροτική Οδοποιία Περιοχών Πρώην Δήμου Ίωνα Δραγούμη  Δήμος Άργους
Ορεστικού
 240.000 pdf 30
 9/7/2018  0010688847  Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Κορησού  Δήμος Καστοριάς  102.428,03 pdf 30
 9/7/2018 0010689042 Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Σταυροποτάμου Δήμος Καστοριάς  136.124,47 pdf 30
9/7/2018  0010689646 Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Κοινότητας Αρρένων (Β’ Φάση) Δήμος Νεστορίου  27.769,27 pdf 30
9/7/2018  0006189846 Αγροτική Οδός Οικισμού Πολυανέμου Δήμος Νεστορίου  211.707,32 pdf 30
 9/7/2018 0010689448 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Γαλατινής Δήμου Βοίου Δήμος Βοίου  100.000 pdf 30 
 9/7/2018 0006189242 Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Τσοτυλίου Δήμου Βοίου Δήμος Βοίου  90.000 pdf 30
 9/7/2018 0006188849 Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας Δήμος Εορδαίας  240.000 pdf 30
 9/7/2018 0010689240 Έργα Πρόσβασης σε Γεωργική Γη στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού Δήμος Σερβίων - Βελβεντού  223.000 pdf 30
 9/7/2018 0006183448 Βελτίωση Οδού Πρόσβασης σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου Δήμος Αμυνταίου  227.000 pdf 30