Ετήσιοι Κατάλογοι Συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας υποχρεούται να δημοσιεύει, σε ετήσια βάση, κατάλογο συμβάσεων της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Υπηρεσίας.

 

Σχετικά Αρχεία


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο