Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) Αστικών Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 προβλέπει τη χρηματοδότηση Στρατηγικών ΒΑΑ στα πέντε αστικά κέντρα, της Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας.

Οι Στρατηγικές των ΒΑΑ αξιολογήθηκαν θετικά από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (27-03-2018) εγκρίθηκαν οι στρατηγικές ΒΑΑ των Δήμων και ορίσθηκαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς οι Δήμοι για την κάθε μια από τις αστικές περιοχές, στην οποία αναγράφονται τα καθήκοντα /αρμοδιότητες που τους ανατίθενται.

ΒΑΑ Δήμου Γρεβενών

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ (ΕΣΣΒΑΑ) Δήμου Γρεβενών
 2. Απόφαση Έγκρισης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών
 3. Απόφαση Ορισμού του Δήμου Γρεβενών ως Ενδιάμεσο Φορέα

ΒΑΑ Δήμου Καστοριάς

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ (ΕΣΣΒΑΑ) Δήμου Καστοριάς
 2. Απόφαση Έγκρισης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς
 3. Απόφαση Ορισμού του Δήμου Καστοριάς ως Ενδιάμεσο Φορέα

ΒΑΑ Δήμου Κοζάνης

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ (ΕΣΣΒΑΑ) Δήμου Κοζάνης
 2. Απόφαση Έγκρισης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης
 3. Απόφαση Ορισμού του Δήμου Κοζάνης ως Ενδιάμεσο Φορέα

ΒΑΑ Δήμου Εορδαίας

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ (ΕΣΣΒΑΑ) Δήμου Εορδαίας
 2. Απόφαση Έγκρισης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας
 3. Απόφαση Ορισμού του Δήμου Εορδαίας ως Ενδιάμεσο Φορέα

ΒΑΑ Δήμου Φλώρινας

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ (ΕΣΣΒΑΑ) Δήμου Φλώρινας
 2. Απόφαση Έγκρισης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας
 3. Απόφαση Ορισμού του Δήμου Φλώρινας ως Ενδιάμεσο Φορέα

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο