Τελευταία Ενημέρωση: 30/09/2020

 

pdf Πίνακας πορείας υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

pdf Πίνακας Ενταγμένων Έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

 


 Απολογισμός Πορείας Υλοποίησης μέχρι 30/06/2020

   diag200930