5002421 - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου

Κωδικός (MIS): 5002421
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Ημερομηνία Ένταξης: 02-12-2016
Προϋπολογισμός: 112.320,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.2 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες
Δράση: 10.3.2.01 - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Κοινωνική Φροντίδα-Κέντρα Κοινότητας
Περιφερειακή Ενότητα: Φλώρινας

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)