Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5070962 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟY ΒΥΤΙΟΦΟΡΟY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY για τη μείωση κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της Δ

Κωδικός (MIS): 5070962
Δικαιούχος: ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 11-08-2021
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός Στόχος: 05.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους
Δράση: 05.1.1.01(5) - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Σχετικά Αρχεία

pdfΑρχείο Απόφασης (.pdf)