Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5114183 - «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ»

Κωδικός (MIS): 5114183
Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 15-07-2022
Προϋπολογισμός: 1.785.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 06-Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: 06.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Δράση: 06.2.1.01(6) - Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdfΑρχείο Απόφασης (.pdf)