Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναρτά τις Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών, σύμφωνα με το ΠΔ 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α) «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» και το Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α) (αρθρ. 9-14) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις».

 

Σχετικά Αρχεία

Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2014 (pdf, 69 KB)

Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2015 (pdf, 73 KB)

Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2016 (pdf, 92 KB)

Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2017 (pdf, 99 KB)

Καταστάσεις Διαφημιστικών Δράσεων – υπηρεσιών έτους 2018 (pdf, 125 KB)


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο