Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 00:20

Ένταξη 17 δράσεων συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάν

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε τη χρηματοδότηση δράσεων συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - RIS3, συνολικού προϋπολογισμού 5.798.510 ευρώ, εκ των οποίων η χρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.399.005 ευρώ και θα αντληθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Πρόκειται για 17 Δράσεις στους τομείς της αγροδιατροφής και της γούνας που σκοπό έχουν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Aνάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1-"Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - RIS3, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Αναλυτικά οι δράσεις που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής:

ΑΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

(Εταιρικό σχήμα)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

Ενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε νανοσωματίδια

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

317.217,00

2

Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην εκτροφή μινκ για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων γουνοδερμάτων

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΚΑ ΟΕ

292.102,74

3

Καινοτόμα Λειτουργικά Γαλακτοκομικά Προϊόντα με Βιοδραστικά Συστατικά από Ενδημικά Φυτά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Bioactive Dairy Products

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

232.833,10

4

Αριστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της διάρκειας ζωής νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ

147.370,60

5

Αναγνώριση και οινική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου (Οικοσύστημα Αμυνταίου)

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ

319.326,75

6

Αναπαραγωγή και καλλιέργεια ειδών της οικογένειας Orchidaceae (Ορχεοειδών) για την παρασκευή καινοτόμου ροφήματος σαλεπιού

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ

180.000,00

7

Δημιουργία καινοτόμου λειτουργικού εδέσματος

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

311.638,85

8

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιών για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

295.163,83

9

Αποκωδικοποιώντας το τι συνιστά ποιότητα και πως αυτή επηρεάζεται στα όσπρια με έμφαση στην φακή

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

249.351,31

10

Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας

ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ πατρ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ

236.619,99

11

Παραγωγή καινοτόμων τυροκομικών προϊόντων με αρωματικά φυτά

ΔΙΚΟΣ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΒΕ

225.716,73

12

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος ιχνηλασιμότητας οσπρίων για  βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, ποιότητας και υγιεινής προϊόντος με τη χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΤΡ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛ ΟΕ

312.562,65

13

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης μεθόδου παραγωγής αλεύρου σίτου με μειωμένη ασπαραγίνη και αρτοσκευασμάτων με μειωμένο ακρυλαμίδιο

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

316.140,00

14

Ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση καινοτόμων τύπων γιαουρτιού μέσω ενθυλάκωσης βιοδραστικών συστατικών που έχουν εκχυλιστεί από φρούτα

ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

288.867,00

15

Προσδιορισμός αποτυπώματος άνθρακα σε καλλιέργεια ροδάκινου

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Η ΔΗΜΗΤΡΑ

97.854,85

16

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής

ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ

313.044,35

17

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕΠΟΠ

263.195,49

ΣΥΝΟΛΟ

4.399.005,24

Σημείωση: Με υπογραφή σχετικής ΥΔ, οι Δικαιούχοι έχουν συναινέσει στη δημοσίευση, μεταξύ άλλων στοιχείων, της επωνυμίας τής επιχείρησης, του τίτλου τής πράξης και του ποσού τής δημόσιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2, στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006.