Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020 01:40

Υλοποίηση μιας Ένωσης Ασφάλειας: πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, των ναρκωτικών και των παράνομων πυροβόλων όπλων

 

Στις 24.7.2020 η Επιτροπή παρουσίασε 3 άμεσες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της στρατηγικής για μια Ένωση Ασφάλειας: μια στρατηγική της ΕΕ για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης· ένα νέο θεματολόγιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά και ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων. Όλες αυτές οι απειλές απαιτούν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ, καθώς είναι διασυνοριακής φύσης και ενεργές τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού. Επιπλέον, έχουν επιδεινωθεί από την πανδημία του κορονoϊού - ιδίως η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η οποία αποδεδειγμένα οξύνθηκε λόγω της φυσικής απομόνωσης και της αυξημένης διαδικτυακής δραστηριότητας. Η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων είναι καίριας σημασίας για τη δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε: «Σε αντίθεση με πολλούς τομείς που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, το οργανωμένο έγκλημα ανθεί. Πρέπει να σταματήσουμε και να οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης όσους αποκομίζουν κέρδος από τις πωλήσεις παράνομων ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων ή από τη διανομή ειδεχθούς υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, προκαλώντας τη δυστυχία και επιβλαβείς συνέπειες. Η εσωτερική ασφάλεια αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας με σκοπό την προστασία των Ευρωπαίων και την προώθηση του τρόπου ζωής μας και με αυτές τις τρεις πρωτοβουλίες μετασχηματίζουμε άμεσα το στρατηγικό όραμα σε συγκεκριμένες δράσεις.»

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Η κακοποίηση και η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο είναι αποτρόπαια εγκλήματα. Η πανδημία του κορονoϊού έχει οξύνει το πρόβλημα. Σήμερα, μπορώ να ανακοινώσω ότι θα προτείνουμε νομοθεσία που θα απαιτεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να εντοπίζουν και να αναφέρουν την κοινοχρησία παράνομου περιεχομένου αυτού του είδους. Θα εξετάσουμε επίσης τη δυνατότητα σύστασης νέου ευρωπαϊκού κέντρου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έτσι ώστε η Ευρώπη να συνεχίσει να έχει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κακοποίησης. Παράλληλα, προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση του αγώνα μας κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, που δηλητηριάζουν την κοινωνία μας.»

Η στρατηγική της ΕΕ για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Εκτιμάται ότι 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη είναι θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κρίση του κορονoϊού όξυνε το πρόβλημα για πολλά παιδιά που ζουν με δράστες κακοποίησης, ενώ οι αναφορές για παιδική σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο στην ΕΕ αυξήθηκαν από 23.000 το 2010 σε πάνω από 725.000 το 2019. Η Ευρωπόλ διαπίστωσε ότι η πανδημία του κορονoϊού συνδέεται με αυξημένη διάδοση εικόνων κακοποίησης μέσω του διαδικτύου.

Προκειμένου να συμπληρώσει και να βελτιώσει τις υφιστάμενες δραστηριότητες της ΕΕ για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, όπως οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι της διατερματικής κρυπτογράφησης, η Επιτροπή προτείνει μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού.

Η στρατηγική προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την περίοδο 2020-2025, οι οποίες επικεντρώνονται στα εξής:

 • στη βελτίωση του συντονισμού,με την άμεση έναρξη της εκπόνησης μελέτης με σκοπό την ενδεχόμενη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Το κέντρο θα βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές από παρόμοια κέντρα ανά τον κόσμο, όπως το εθνικό κέντρο των ΗΠΑ για παιδιά που αγνοούνται ή πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης (National Center for Missing and Exploited Children), και θα μπορούσε να δέχεται καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών από εταιρείες, να στηρίζει την πρόληψη και να συμβάλλει στην παροχή βοήθειας προς τα θύματα. Επιπλέον, η συνεργασία με τον κλάδο μπορεί να συνεχιστεί μέσω του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο, βελτιώνοντας την προστασία των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο με την προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας μέσω της παγκόσμιας συμμαχίας WePROTECT για την εξάλειψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο (WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online).
 • στην πρόληψη, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η έρευνα των αιτίων αυτού του είδους της παραβατικότητας είναι σπάνια και κατακερματισμένη, και η επικοινωνία μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών είναι ελάχιστη. Η Επιτροπή θα εργαστεί για τη δημιουργία δικτύου πρόληψης, με σκοπό τη στήριξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής (ιδίως προγραμμάτων που απευθύνονται σε άτομα που φοβούνται ότι ενδέχεται να διαπράξουν παραβάσεις) και τη δημιουργία εστιασμένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης και υλικού για τα μέσα ενημέρωσης.
 • ένα ισχυρό νομικό πλαίσιοπου θα περιλαμβάνει πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της εκμετάλλευσης παιδιών (οδηγία 2011/93)· προσδιορισμό των νομοθετικών κενών, των βέλτιστων πρακτικών και των δράσεων προτεραιότητας· και εξέταση του ενδεχόμενου έγκρισης νέας νομοθεσίας, ιδίως με σκοπό να θεσπιστεί, για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, η απαίτηση να εντοπίζουν και να αναφέρουν στις δημόσιες αρχές γνωστό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης.
 • στην ενισχυμένη ανταπόκριση των αρχών επιβολής του νόμου, που θα περιλαμβάνει κόμβο και εργαστήριο καινοτομίαςπου θα δημιουργηθούν από την Ευρωπόλ. Αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και θα παράσχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη.

Το νέο θεματολόγιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025

Μόνο στην Ευρώπη, η εκτιμώμενη λιανική αξία της παράνομης αγοράς ναρκωτικών ανέρχεται σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το κοινωνικό κόστος για τις ανθρώπινες ζωές, τα μέσα διαβίωσης των πολιτών και τη δημόσια υγεία είναι ανυπολόγιστο. Η διαθεσιμότητα και η παραγωγή ναρκωτικών στην ΕΕ παραμένει υψηλή και, στον διασυνδεδεμένο κόσμο μας, η εμπλοκή οργανωμένων εγκληματικών ομάδων σημαίνει ότι το φαινόμενο των ναρκωτικών αποκτά ολοένα και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα. Αυτό απαιτεί καλύτερα συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ασφάλεια και την υγεία από το εμπόριο και τη χρήση ναρκωτικών ώστε να παρασχεθεί καλύτερη προστασία στους Ευρωπαίους.

Το νέο θεματολόγιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025 καθορίζει το πολιτικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες δράσης κατά τα επόμενα 5 έτη και περιλαμβάνει σειρά στρατηγικών προτεραιοτήτων του θεματολογίου της ΕΕ για τα ναρκωτικά. Το θεματολόγιο θα εστιαστεί κυρίως στα εξής:

 • σε ενισχυμένα μέτρα ασφάλειαςπου θα επικεντρώνονται σε όλες τις πτυχές της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, από τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος έως τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την παράνομη διανομή και παραγωγή.
 • στην ενίσχυση της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης για τις δυσμενείς επιπτώσεις των ναρκωτικών, ιδίως το σημείο τομής μεταξύ της χρήσης ναρκωτικών, της βίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας· και
 • στην αντιμετώπιση των βλαβών που συνδέονται με τα ναρκωτικάμέσω της πρόσβασης σε θεραπεία, της μείωσης του κινδύνου και των επιβλαβών συνεπειών, καθώς και της ισόρροπης αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στις φυλακές.

Το θεματολόγιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά θα ενισχύσουν την τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών, μέσω ενός συνολικού, πολυεπιστημονικού πρίσματος που καλύπτει τις επιστημονικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικοπολιτικές, τεχνολογικές και διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονoϊού στο φαινόμενο των ναρκωτικών.

Το νέο σχέδιο δράσης για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων

Η διάδοση και η διαθεσιμότητα των παράνομων πυροβόλων όπλων αυξάνουν τον κίνδυνο που παρουσιάζει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, καθώς και οι τρομοκρατικές επιθέσεις, και συχνά συνδέονται με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την παραχάραξη, το περιβαλλοντικό έγκλημα ή το οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας. Η ΕΕ συντονίζει δραστηριότητες για την καταπολέμηση της διακίνησης πυροβόλων όπλων εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά εξακολουθούν να αναδύονται νέες απειλές για τις οποίες απαιτούνται νέες δράσεις. Το νέο σχέδιο δράσης για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων εστιάζεται σε 4 προτεραιότητες:

 • στη διασφάλιση του νομικού πλαισίου για τη μείωση των κινδύνων εκτροπής πυροβόλων όπλων από τη νόμιμη στη μαύρη αγορά
 • στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την απειλή, αντιμετωπίζοντας την έλλειψη συγκρίσιμων στατιστικών σχετικά με τα περιστατικά που αφορούν πυροβόλα όπλα, καθώς και τις κατασχέσεις πυροβόλων όπλων, στην ΕΕ
 • στην ενίσχυση της επιβολής του νόμουώστε να μπει τέλος στις δραστηριότητες των διακινητών
 • στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίαςμέσω ισχυρής δέσμης δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιστορικό

Οι πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν σήμερα εντάσσονται στη στρατηγική για την Ένωση Ασφάλειας. Στόχος είναι μια πολυτομεακή, συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια. Η στρατηγική αυτή καθορίζει στρατηγικές και αλληλεξαρτώμενες προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας που πρέπει να προωθηθούν σε επίπεδο ΕΕ κατά την περίοδο 2020-2025.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Υλοποίηση μιας Ένωσης Ασφάλειας

Δελτίο Τύπου: Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας: συνδέοντας τις κουκίδες σε ένα νέο οικοσύστημα ασφάλειας

Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για την Ένωση Ασφάλειας

 • Σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης:

Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Δραστηριότητες της Επιτροπής για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση

Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Παγκόσμια συμμαχία WePROTECT για την εξάλειψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο

 • Σχετικά με την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών:

Ανακοίνωση σχετικά με το νέο θεματολόγιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025

Τελική αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2020 και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2017-2020 και σύνοψη

Δραστηριότητες της Επιτροπής για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών

 • Σχετικά με την καταπολέμηση της διακίνησης πυροβόλων όπλων:

Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων για την περίοδο 2020-2025

Δραστηριότητες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διακίνησης πυροβόλων όπλων